Alla inlägg av Alex

Beatrice Hansson

© Beatrice Hansson 2009© Beatrice Hansson 2009


Vernissage
fredag 9/10 kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 25/10

Utställningen har vissa beröringspunkter med min förra utställning på ID:I galleri 2006. Den har vissa likheter tematiskt och formmässigt. Man skulle kunna tala om olika skikt av närvaro i det rent visuella och i utförandet som har sin motsvarighet i tillvarons olika aspekter. Glasen jag visar på en vägg i utställningen är ett slags objet trouvé. Här är de fråntagna sin ursprungliga funktion som är att hindra från direkt insyn utan att för den skull ta bort ljus. Mönstret bidrar till att uppmärksamma att här bakom finns något du inte ska se, som hindrar blicken, samtidigt som den ska fånga blicken med sitt attraktiva mönster. Det är som om blicken får sin belöning trots besvikelsen över att inte kunna se igenom.
Dekorationen som tröst!

Varmt välkomna!

Geska Helena Brecevic & Robert Brecevi

Att bära ett barn © Geska Helena & Robert Brecevic 2009
Att bära ett barn © Geska Helena & Robert Brecevic 2009

Vernissage fredag 18/9
kl 17-20

Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Utställningen pågår tom 4/10

Rörelse No. 6: Att bära ett barn

Performing Pictures (Geska Helena & Robert Brecevic) tar sig an de heligaste av de heliga!

Föredömliga människor, helgon, vars handlingar och trosvisshet har inspirerat och varit föremål för vördnad. Vitt skilda ödesavtryck som dömts till stillhet – i vissa fall mer än tusen år av förlamande orörlighet. Nu är det dags att befria dem, en efter en. Subjekt blir till verb, omnämnande till handling.

Först ut är St. Kristoffer, han som bär det lilla barnet över vattnet. Hela världens tyngd vilar på den store mannens axlar.

Robert Brecevic (född 1971) och Geska Helena Brecevic (född 1975) är en Stockholmsbaserad konstnärsduo som i sitt arbete utforskar den rörliga bilden. I sina videoinstallationer arbetar de med sensorer och undersöker möjligheten för betraktaren att påverka bild och narrativ genom sin närvaro.

Varmt välkomna!

www.performingpictures.se

 

Åsa Franck

”Utan titel” Port Elizabeth, Sydafrika 1995 © Åsa Franck 2009

"Utan titel" Louisiana, Danmark 1993”Utan titel” Louisiana, Danmark 1993 © Åsa Franck 2009

Åsa Franck
Future Outlook
Revised 1996-2009
In Memoriam Maxim Bonjour ”Bheki” Sotobe Ngcobo
Alias Bhekimpi Ka Gwala

Exil och förflyttning, ögonblickets normalitet, 33 bilder on a row Till Minne av Bheki Ngcobo som mördades utanför Johannesburg 2006
Ett dokumentärt projekt fotograferat i Sydafrika och Sverige 1993-1995

Bheki gick i exil 1976 och anslöt sig till ANC. Han levde bl.a. i Zambia,Tanzania, Angola, DDR, Holland, Bulgarien, Sverige innan han kunde återvända till Sydafrika.
Åsa Franck träffade honom i Sofia, Bulgarien 1990.

Med stöd från:

pasted graphic

Vernissage fredag 28/8 kl 17-20
Utställningen pågår t.o.m 13/9


Öppet ons-fre 12-18
lör-sön 12-16

Alexander Mood


© Alexander Mood 2009.

Vernissage
fredag 29/5
kl 17-20

Öppettider:
tors-sön 12-17

Utställningen pågår t.o.m.söndag 14/6

Meningen är förlorad

Det som intresserar mig är svårigheten att förmedla och kommunicera en gemensam bild av världen genom det talade och skrivna språket. Ett resultat av förlusten av en grundläggande men underförstådd världsbild som gjorde det möjligt att provocera, utmana normer och konstruera alternativa världsordningar. Idag när konsten provocerar är det mera på grund av att man inte förstår dess syfte eller nytta än för att den utmanar samhällets normer.

Men trots att vi inte längre har denna gemensamma plattform tycks vi ändå sträva efter att göra samma saker på samma sätt. Utan att vara helt medvetna om det agerar vi som om det fanns en gemensam världsordning. Vi är lika bundna av konventioner som någonsin i historien. Men efter som om vi ser oss som fria individer ser vi inte att strävan efter normen är så stark och helt bygger på att vi censurera och begränsat oss själva. Vi strävar åt samma håll utan att ha ett gemensamt mål.
Utopin är det medvetna formulerandet av ett mål som vi alla skulle kunna sträva mot. Men är den fortfarande möjlig?

Utopin i sig är problematisk; dels för att den spelat en avgörande roll i 1900-talets katastrofer och dels för att det för vår samtid är näst intill oförståligt med idén om ett problemfritt samhälle. Men är en verklig förändring möjlig utan utopier?
Jag gräver där jag står och ber mina vänner om en utopi. En vision om antigen en alternativ samtid eller en potentiell framtid.
Problematiken kvarstår – går det att förmedla med ord?

 

Varmt välkomna!

alexandermood.se

Christian Sandell

Utan titel © Christian Sandell 2009.
© Christian Sandell 2009.

Vernissage
Lördag 2 maj
kl 12-16

Öppettider:
ons-fre 12-18
lö-sö 12-16

Utställningen pågår t.o.m.söndag 17 maj

BLACK WRAP

Christian Sandell presenterar utställningen Black Wrap på Galleri ID:i.

Den tvådelade utställningen består dels av en redovisning av projektet RGB-separerad ljusprojektion av fotografiska bilder som genomförs med stöd från Konstnärsnämnden. Med hjälp av tre kraftiga strålkastare, en röd, en grön och en blå, har Christian Sandell utvecklat en teknik för att projicera fotografisk bild. Under projektets gång har RGB-projektorn utvecklats från att vara en stillbildsprojektor till att bli en projektor för både stillbilder och rörliga bilder. Resultatet visas här som en installation av ljus, bild, film och spektakulära skuggeffekter. RGB-projektorn är en naturlig följd av och ett  komplement till den digitala lådkameran som Christian Sandell visade på Galleri ID:i 2005.

Den andra delen av utställningen Optisk Bänk tar avstamp i RGB-projektet men snirklar sig iväg på ett helt annat spår. Med ett slags optisk bänk, en specialbyggd möbel av trä, glas, värmeljus och en ”hemmasnickrad” projektor fungerar den som en slags dubbelprojektionsapparat. Bilden från en videoprojektor korsas med projektionen av två värmeljus i en skiva av gjutet kristallglas. Det ockulta får fäste och materialiseras i kristallen.

I sin konst strävar Christian Sandell ofta efter att foga samman bitar till en helhet. Hans fascination över hur teknik och hantverk kan sammanföras och utvecklas leder ofta till nya och även för honom själv överraskande resultat. I ett evigt, nästan maniskt meckande plockas tingen isär och sammanförs i nya konstellationer. Det kan verka som en besvärjelseakt i en avhumaniserad värld där klockan tickar snabbare och snabbare. Det kan också tolkas som en hyllning till mänsklighetens trots allt optimistiska grundinställning – vi vill lösa problem till varje pris.

Varmt välkommen!

 

 

Med stöd från: Konstnärsnämnden

pasted graphic

christiansandell.com