Beatrice Hansson

Beatrice Hansson
på ID:I, Tjärhovsgatan 19
Vernissage lördag 16 november kl 12-18
Utställningen pågår t o m 1 december

”STILL LIFE”

Två videoprojektioner visar nio hem i ett hyreshus i Stockholm. Musiken som hörs är vald av den eller
de som bor i de olika lägenheterna.

Verket är en del av ett större projekt där ett antal lägenheter från olika städer i världen kommer att filmas.
Projektet ska visas i Ulaan Bataar, Mongoliet och i Peking

”Det som försiggår bakom lägenheternas tunga dörrar uppfattar man oftast bara spridda ekon av, fragment,
spillror, skisser, smakbitar, små intermezzon och missöden i det som kallas ”gemensamma utrymmen”,
dämpade småljud som kvävs av den blekta röda yllemattan, embryon till ett gemensamt liv som alltid hejdas
av tamburdörrarna. De som bor i huset lever några centimeter från varandra, med en enkel mellanvägg mellan sig,
och har samma utrymmen som upprepas på varje våningsplan, gör samma gester på samma gång,
vrider på kranar, spolar på wc, tänder ljuset, dukar fram tallrikar; några dussin samtidiga vardagsliv som
upprepas från lägenhet till lägenhet, från hus till hus, från gata till gata.”

Ur boken ”Livet en bruksanvisning” av Georges Perec

Joakim Samson

Joakim Samson
på ID:I galleri
Vernissage Lördag 05 oktober kl.13- 17
Utställningen pågår tom. 27 oktober

Utbildad på Beaux Arts i Paris för Christian Boltanski åren 86 -91. Bosatt och veksam i Frankrike
sedan 85 till och med 01. Har arbetat till största del med måleri , teckning och lyfter här fram en skulptural sida.
Arbetet kan möjligtvis definieras som minimalistiskt i den betydelse: med reducering nå en större
klarhet i uttrycksformen.
I utställningen ingår ett sammarbete emellan text och skulptur där utgångs-och beröringspunkter
har varit -rummet/människan gällande sin förmåga till skapande däri eller därutav.
Magnus Ewerth har på eget förlag givit ut ett flertal böcker,
senast diktsamlingen ”Var är jag begravd? ” , Bonniers-00

galleri

Scroll Up