Karin Häll

Karin Häll

ID:I

Månen som är nästan full

8 september – 1 oktober

Vernissage 8 september 17 -21

Månen som är nästan full. Titeln på Karin Hälls första utställning på ID:I känns tvetydig. Månen, denna självklara storhet på himlavalvet som sedan urminnes tider varit föremål för mänsklig fascination. Ur ett konstant underläge har vi betraktat månens tilltagande och avtagande fyllnad och spekulerat i dess inverkan på kropp och psyke – ett skeende vi saknar makten att påverka. Och kanske är det just detta existentiella dilemma som Karin Hälls utställning tar sitt avstamp i; de givna förutsättningarna och vanmakten i att i slutändan sakna kontroll. Hur vi än vänder oss är våra föreställningar och drömmar om livets mål och mening, lycka och olycka underordnade våra personliga livsbetingelser.

Karin Hälls arbeten återkommer till frågan om människans relation till det universella; till vad vi kan kontrollera och inte, vad som är utbytbart och inte – vilket inte minst den mänskliga kroppen kan väcka frågor kring, i synnerhet hos dem vars liv i någon form varit hotat. I utställningen möter vi ett antal fristående objekt som alla på något sätt kan härledas till enskilda kroppsdelar; armen, foten, huvudet, håret. Varje verk med sin egen berättelse och sitt eget temperament. Materialen är enkla och ”låga”; halm, plankor, återanvända kläder laddade med mänskliga avtryck. Det konstnärliga uttrycket hemmahörande i arte poveratraditionens upphöjande av vardagens ting och anspråkslösa materialvärld, som öppnar till samtal om komplexare frågor.

Karin Häll intresserar sig för språkets ambivalens och mångbottnade möjligheter. Hon rör sig mellan det materiellt, språkligt explicita och ett lågmält, introspektivt landskap. Mellan det yttre och inre, kroppen och våra föreställningar om densamma. Det finns en ton av både något allmängiltigt, mänskligt nedärvt och något djupt personligt; av tillgänglighet och integritet – som i flödet av teckningar, till synes tillkomna i stunder av ocensurerat kluddande, när handen löper utan krav och prestation, men där en inre värld öppnar sig, frestande att tolka och analysera. Även om intet är nytt under solen, så är människan ett helt universum.

Pia Kristoffersson,
tidigare chef på Konstcentrum Gävle och f d curator Kulturhuset, Stockholm

Karin Häll är utbildad på Konstfack, MFA och på Konsthögskolan, Stockholm.
Hennes verk har visats på ett flertal gallerier och konsthallar i och utanför Sverige. Under de senaste åren kan nämnas Alma Löv Museum, Schillerspalais, Berlin, Husby  Konsthall, Stockholm, Galleri Huuto, Helsingfors m fl. För tillfället arbetar hon inför utställningar på Hilbert Raum, Berlin och Örnsköldsviks konsthall. Karin Häll är representerad på bl a Teckningsmuseet i Laholm, och tilldelades nyligen Västmanlands landstings kulturstipendium samt Bror Marklunds Skulpturpris 2016.

Artemis Potamianou

Artemis Potamianou

The Unknown masterpiece 25/8-3/9 

Vernissage Fredagen 25 Aug kl 18-20

Öppettider Tor-Fre stängt, Lör-Sön 12-16

This series of works The Unknown masterpiece refers to and originates from the book of the same name, Honoré de Balzac’s The Unknown Masterpiece (1831). The book describes an encounter between fictional characters – artists, Frenhofer and Porbus (based on real-life court painter Franz Pourbus) and real life, Nicolas Poussin. Poussin visits distinguished painter, Porbus in his studio and is admitted by painter, Frenhofer. In his quest for absolute beauty, the old painter, Frenhofer, attempts to create the absolute masterpiece and goes on “improving” his painting for ten years, ending up to an illegible composition thus destroying his life’s work.

The two central characters of the story, the great maître Frenhofer and the young artist Poussin, were the inspiration and reference of many essays on art and the role of the artist Frenhofer’s utter devotion to his art inspired Cezanne, Picasso, Rilke and many other artists. Paul Cézanne particularly strongly identified with him, once saying ”Frenhofer, c’est moi” (I am Frenhofer). The book fascinated Picasso enough for him to undertake its illustration in 1921. Indeed, he identified with Frenhofer to such an extent that he moved to the rue des Grands-Augustins in Paris, where Porbus’s studio was placed. It was here that Picasso painted Guernica.

In the encounters between Frenhofer and Poussin however, there is another important character, the lover of Poussin – Gillette. She was the muse and the exchange ”object” between the two artists, a tragic figure determined by the decisions and choices of the men of the story.

In my series of works The Unknown masterpiece, famous portraits of women, having earned a place in the history of art for their virtuosity in painting, are deconstructed and offer an initial “canvas” that is reconverted and recreated by pieces of portraits of famous men. It constitutes a sharp comment on the position of women in society and the ”male” roles they have to adopt. The picture created in the end is a nightmare image, a “hermaphrodite”, a “Frankenstein” monster composed by “perfect” integral parts.

galleri

Scroll Up